XXXIII. Workshop České asociace
intervenční kardiologie

Zpět na seznam kongresů
Zhlédnout
23.04.2024

Biomedicínský technik do týmu intervenční kardiologie jednoznačně patří

Jaká je pozice biomedicínského inženýra resp. technika v týmu intervenční kardiologie? Jak byste definoval jeho roli?…

Ing. František Holý
biomedicínský inženýr Nemocnice Na Homolce

Intervenční výkony by mohly znamenat zlom v léčbě plicní embolie

Vaším velkým výzkumným tématem je intervenční léčba plicní embolie. Jaký je její potenciál a co zatím brání jejímu uplatnění?…

doc. MUDr. Viktor Kočka, Ph.D.
Kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

Zhlédnout
23.04.2024

Rozhodování o revaskularizici u chronického srdečního selhání je čistě individuální

Jaká jsou specifika indikace revaskularizace u nemocných s chronickým srdečním selháním?…

prof. MUDr. Petr Kala, Ph.D.
předseda České asociace intervenční kardiologie

Zhlédnout
22.04.2024
Zhlédnout
22.04.2024

Dlouhodová data o TAVI navozují rozvahu o lifelong managementu

TAVI dnes představuje zcela etablovanou metodu léčby aortální stenózy, a to i v České republice…

doc. MUDr. Viktor Kočka, Ph.D.
Kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

Využití podpory Impella u koronární intervence v přímém přenosu

Součástí programu workshopu ČAIK je i několik přímých přenosů z cathlabu. Při jednom z nich jste u…

doc. MUDr. Tomáš Kovárník, Ph.D.
II. interní klinika – klinika angiologie a kardiologie 1. LF UK a VFN

Zhlédnout
22.04.2024
Zhlédnout
22.04.2024

Kam směřuje Česká asociace intervenční kardiologie

Co uplynulý rok znamenal pro Českou asociaci intervenční kardiologie? Co se podařilo posunout…

prof. MUDr. Petr Kala, Ph.D.
předseda České asociace intervenční kardiologie

Co přináší alkoholová ablace septa nemocným s OHCM (a co znamená pro operatéra)

Hlavním principem léčby obstrukční hypertofické kardiomyopatie je úsilí o redukci objemu septa komor. To může proběhnout i prostřednictvím…

MUDr. Miroslav Brtko, Ph.D.
I. Interní kardioangiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Zhlédnout
18.04.2024
Zhlédnout
22.04.2024

Co přináší intravaskulární imaging u koronárních intervencí

Jak se vyvíjí možnosti intravaskulárního imagingu u koronárních intervencí? Co přináší operatérovi a co pacientovi?…

doc. MUDr. Tomáš Kovárník, Ph.D.
II. interní klinika – klinika angiologie a kardiologie 1. LF UK a VFN

Jaký je potenciál katetrové elektrosurgery u strukturálních intervencí

U některých strukturálních intervencí začínáte využívat koncept electrosurgery. V čem spočívá a kde vidíte potenciál takového přístupu?

MUDr. Jaroslav Januška, Ph.D.
Kardiologické oddělení Nemocnice Třinec–Podlesí

Zhlédnout
18.04.2024
Zhlédnout
18.04.2024

Co může pro nemocné s OHCM udělat kardiochirurg

Obstrukční hypertrofická kardiomyopatie představuje onemocnění s dosud limitovanými možnostmi farmakoterapie. Pilířem léčby tak je…

prof. MUDr. Pavel Žáček Ph.D.
Kardiochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Co se děje kolem intervencí na mitrální chlopni

Mohl byste zkusit popsat současné trendy u intervencí na mitrální chlopni? Které z posunů vidíte jako nosné?…

MUDr. Jaroslav Januška, Ph.D.
Kardiologické oddělení Nemocnice Třinec–Podlesí

Zhlédnout
18.04.2024
Zhlédnout
18.04.2024

Proč Rossova operace zažívá u aortální stenózy renesanci

Rossova operace se u aortální stenózy dostává opět do centra zájmu. V čem tento výkon spočívá a co si lze od něj slibovat?…

prof. MUDr. Jan Vojáček, Ph.D.
Kardiochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Jaké to je, pracovat jako sestra v cathlabu v Bahrajnu?

Jako sestra máte dlouholetou zkušenost s prací na sálech intervenční kardiologie. Takto jste působila i v Bahrajnu – malém ostrovním státu…

Monika Lapčíková, DiS.
Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce

Zhlédnout
18.04.2024

Hlavní partner